Onze werkwijze 

Een begeleidingstraject binnen Intraverte bestaat meestal uit twee onderdelen die elkaar aanvullen:

  • Kinderoefentherapie
  • Psychomotorische therapie

We starten een traject altijd met kinderoefentherapie. Bij de meeste hulpvragen ligt de basis van de begeleiding in de sensomotorische ontwikkeling. Hier valt bijvoorbeeld onder het stevig kunnen staan, spierspanning kunnen regelen, prikkels vanuit de omgeving kunnen verwerken en het lichaam goed kunnen besturen.

Vanuit deze basis kunnen de benodigde vaardigheden aangeleerd worden, zoals hoe je stevig staat bij het aangeven van je grenzen, hoe je merkt dat iets spannend is en wat je dan kunt doen, hoe je rustig kunt blijven wanneer opdrachten steeds moeilijker worden, hoe je kunt overleggen en samenwerken, hoe je complimenten kunt geven en ontvangen.

Alle vaardigheden oefenen we in het samenspel met andere kinderen, zodat er een lange termijn effect wordt gecreëerd en een kind het op zijn eigen manier eigen kan maken.

 

Onze therapeuten
new

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en Mensendieck. Deze therapie wordt ingezet wanneer een kind een motorische probleem heeft die een negatieve invloed heeft op het dagelijks functioneren. Denk aan voorbeelden als schrijven, leren fietsen, concentreren , etc.
Maar ook misschien minder voor de hand liggende hulpvragen als concentreren, samenspelen, zelfvertrouwen, lekker in je vel of beter slapen. Hierin ligt er in de basis ook vaak een vraagstuk waarbij de basis in de sensomotorische ontwikkeling ligt. De sensomotorische ontwikkeling van een kind heeft namelijk een grote invloed op zijn of haar totale ontwikkeling.

new

Psychomotorische therapie

In onze praktijk leren kinderen tijdens psychomotorische therapie verder op de basis die bij de Kinderoefentherapie gelegd is: bewust worden van hun gevoelens, gedachten en gedrag. Het uiteindelijke doel van het begeleidingstraject is dat er een positieve gedragsverandering teweeg is gebracht, waar een kind zich fijn bij voelt en de rest van zijn of haar leven iets aan heeft! Met deze kennis en ervaring kunnen kinderen makkelijker zelf situaties oplossen die ze eerder als een probleem zagen. Ouders leren hoe ze hun kind hierin kunnen ondersteunen.

Vergoeding zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering

Begeleiding door Intraverte bestaat uit behandelingen kinderoefentherapie en psychomotorische therapie (PMT).

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 18 behandelingen per kalenderjaar. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er door de therapeut een inschatting gemaakt van het aantal behandelingen. Dit stemt de therapeut met jullie af.

Houd er wel rekening mee dat bij zorgverzekeraars het aantal behandelingen fysiotherapie en kinderoefentherapie bij elkaar worden opgeteld.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) valt onder alternatieve psychologische zorg of onder alternatieve geneeswijzen. Behandelingen bij een Psychomotorisch therapeut worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel wordt in meerdere gevallen psychomotorische therapie (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Bij de start van het begeleidingstraject wordt een eigen bijdrage van € 50,00 gerekend. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Deze eigen bijdrage wordt via een automatische incasso voldaan.

Verwijzing huisarts

Verwijzing huisarts

Kinderoefentherapie is direct toegankelijke zorg. Dat betekent dat je in veel gevallen zonder verwijzing bij Intraverte terecht kunt. Wanneer een kind begeleiding krijgt op zijn of haar eigen school, is er vooraf een verwijzing nodig van de huisarts.

Meer dan 18 behandelingen

Wanneer er géén sprake is van een chronische aandoening dan worden in veel gevallen de extra behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering (wanneer die is afgesloten). Wanneer er sprake is van een chronische aandoening dan kunnen de kosten volledig uit de basisverzekering worden vergoed. Je hebt dan een verwijzing nodig van de huisarts en soms van een kinderarts.

Niet nagekomen afspraken

Niet nagekomen afspraken

Wanneer je verhinderd bent voor een geplande afspraak, dan moet dat 24 uur van tevoren worden doorgegeven bij onze centrale administratie. Indien een afspraak niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt om hiervoor een bedrag van € 35,00 in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Betalingswijze

Betalingswijze

De behandelingen kinderoefentherapie die worden vergoed vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering worden door ons rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Je krijgt hiervoor dus geen nota thuisgestuurd.

 

Voor de behandelingen psychomotorische therapie ontvang je maandelijks een factuur via Infomedics. De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van je zorgverzekering en de reeds gedeclareerde zorg.

Mogelijkheden PGB

PGB

Het is mogelijk om voor een begeleidingstraject binnen Intraverte PGB aan te vragen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

img

Spanning voor de Cito-toets

15 april 2019 Lees meer
img

Wat houdt kinderoefentherapie in?

24 oktober 2019 Lees meer
img

Leren concentreren doe je zo!

24 oktober 2019 Lees meer