Tarieven

Vergoeding zorgverzekering

Kinderbegeleiding door Intraverte omvat behandelingen kinderoefentherapie en behandelingen psychomotorische therapie (PMT).

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 18 behandelingen per kalenderjaar. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er door de therapeut een inschatting gemaakt van het aantal behandelingen. Dit stemt de therapeut met jullie af.

Houd er wel rekening mee dat bij zorgverzekeraars het aantal behandelingen fysiotherapie en kinderoefentherapie bij elkaar worden opgeteld.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) valt onder alternatieve psychologische zorg of onder alternatieve geneeswijzen. Behandelingen bij een Psychomotorisch therapeut worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel wordt in meerdere gevallen psychomotorische therapie (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Bij de start van het begeleidingstraject wordt eigen bijdrage van € 50,00 gerekend. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Deze eigen bijdrage wordt via een automatische incasso voldaan.

Verwijzing huisarts

Verwijzing huisarts

Kinderoefentherapie is direct toegankelijke zorg. Dat betekent dat je in veel gevallen zonder verwijzing bij Intraverte terecht kunt. Wanneer een kind debegeleiding krijgt op zijn of haar eigen school, dan is er vooraf een verwijzing van de huisarts verplicht.

Meer dan 18 behandelingen

Wanneer er géén sprake is van een chronische aandoening dan worden in veel gevallen de extra behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering (wanneer die is afgesloten). Wanneer er sprake is van een chronische aandoening dan kunnen de kosten volledig uit de basisverzekering worden vergoed. Je hebt dan een verwijzing nodig van de huisarts en soms van een kinderarts.

Niet nagekomen afspraken

Niet nagekomen afspraken

Wanneer je verhinderd bent voor een geplande afspraak, dan moet dat 24 uur van tevoren worden doorgegeven bij onze centrale administratie. Indien een afspraak niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt om hiervoor een bedrag van € 35,00 in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Betalingswijze

Betalingswijze

De behandelingen kinderoefentherapie die worden vergoed vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering worden door ons rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Je krijgt hiervoor dus geen nota thuisgestuurd.

Voor de behandelingen psychomotorische therapie (PMT) krijg je wel een nota thuisgestuurd die via een automatische incasso wordt voldaan.

Afhankelijk van de polisvoorwaarden en de reeds gedeclareerde zorg kun je de nota zelf bij uw zorgverzekeraar indienen om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van de gemaakte kosten.

PGB

Het is mogelijk om voor een begeleidingstraject binnen Intraverte PGB aan te vragen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Overzicht van de tarieven*

Eenmalige eigen bijdrage behandeltraject 50,00
Zitting Oefentherapie Cesar 30,00
Zitting Kinderoefentherapie (KOT) 40,00
Zitting PMT (Psychomotorische  therapie) 30 minuten 47,50
Zitting PMT (Psychomotorische therapie) 45 minuten 68,00
Screening, intake en onderzoek 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing 34,50
Uit-behandeling (mits medisch noodzakelijk) 52,00
Eenmalige kinderoefentherapeutisch rapport 34,50
Verslag op verzoek 42,00
Eenmalig onderzoek (op medische indicatie) 47,00
Oudergesprek/instructie 34,50
Overleg met derden op verzoek 34,50
Observatie op school 160,00
Niet nagekomen afspraak Oefentherapie 35,00

 

*De hierboven genoemde bedragen zijn de tarieven die Intraverte hanteert voor particulieren. Zorgverzekeraars hanteren hun eigen tarieven.

Intraverte is voor Kinderoefentherapie aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck).

Intraverte is voor Psychomotorische therapie (PMT) aangesloten bij de beroepsvereniging van de FVB (Federatie van Vaktherapeutische Beroepen), de NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie) de NVPMKT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische KINDER therapie) en het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Intraverte heeft geen Diagnose Behandel Code (DBC).