Tarieven

Vergoeding zorgverzekering

Kinderbegeleiding door Intraverte omvat behandelingen kinderoefentherapie en behandelingen psychomotorische therapie (PMT).

Kinderoefentherapie

Vanuit de basisverzekering heeft je kind recht op 18 behandelingen oefentherapie/ fysiotherapie per kalenderjaar. Het aantal behandelingen dat vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed verschilt per verzekeraar raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis. Als de behandeling bij jouw kind op school plaatsvindt kan dat op verwijzing van de huisarts, kinderarts of jeugdarts.

Houd er wel rekening mee dat bij zorgverzekeraars het aantal behandelingen fysiotherapie en kinderoefentherapie bij elkaar worden opgeteld.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) valt onder alternatieve psychologische zorg of onder alternatieve geneeswijzen. Behandelingen bij een Psychomotorisch therapeut worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel wordt in meerdere gevallen psychomotorische therapie (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

 

Vergoeding gemeente

Orthopedagogiek

Om vergoede orthopedagogische zorg te kunnen en mogen leveren is het noodzakelijk dat jouw zorgverlener een zorgovereenkomst heeft afgesloten met de gemeente waarin je kind woont.

Intraverte heeft overeenkomsten met diverse gemeentes waaronder Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Ermelo, Putten, Zeewolde en Harderwijk. Met een aantal gemeenten hebben wij (nog) geen overeenkomst afgesloten. Indien jouw kind in deze gemeente woont dan kunnen wij voor jouw kind helaas geen beschikking aanvragen bij deze gemeente. Je kunt wel zelf contact opnemen met jouw gemeente of team Jeugdzorg en vragen of zij alsnog een beschikking willen afgeven voor zorg die door ons geleverd wordt. Dat zou dan bijvoorbeeld kunnen op basis van een PGB (Persoons Gebonden Budget).

Eigen bijdrage

Trajectkosten

De eenmalige trajectkosten bedragen 50 euro per begeleidingstraject. De trajectkosten worden in rekening gebracht wanneer de kennismakingsprocedure is voltooid en de eerste behandeling gepland staat. De trajectkosten zijn voor diensten die niet vallen onder de verzekerde zorg, maar wel van belang zijn voor het welslagen van het traject.

Verwijzing huisarts

Verwijzing huisarts

Kinderoefentherapie is direct toegankelijke zorg. Dat betekent dat je in veel gevallen zonder verwijzing bij Intraverte terecht kunt. Wanneer een kind de begeleiding krijgt op zijn of haar eigen school, dan kan dat op verwijzing van de huisarts.

Niet nagekomen afspraken

Niet nagekomen afspraken

Wanneer je verhinderd bent voor een geplande afspraak, dan moet dat 24 uur van tevoren worden doorgegeven bij onze centrale administratie. Indien een afspraak niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt om hiervoor een bedrag van € 35,00 in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Betalingswijze

Betalingswijze

De behandelingen kinderoefentherapie die worden vergoed vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering worden door ons rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Je krijgt hiervoor dus geen nota thuisgestuurd.

Voor de behandelingen psychomotorische therapie ontvang je maandelijks een factuur via Infomedics. De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van je zorgverzekering en de reeds gedeclareerde zorg.

Voor de eenmalige trajectkosten ontvang je een factuur van € 50,00 via Infomedics. Deze nota betreft­ niet-declarabele zorg en kan niet worden ingediend bij de zorgverzekering.

PGB

PGB

Het is mogelijk om voor een begeleidingstraject binnen Intraverte PGB aan te vragen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Overzicht van de tarieven*

Eenmalige trajectkosten €50,00
Zitting Oefentherapie Cesar €30,00
Zitting Kinderoefentherapie (KOT) €40,00
Zitting PMT (Psychomotorische therapie) 30 minuten €47,50
Zitting PMT (Psychomotorische therapie) 45 minuten €68,00
Screening, intake en onderzoek €50,00
Intake en onderzoek na verwijzing €34,50
Uit-behandeling (mits medisch noodzakelijk) €52,00
Eenmalige kinderoefentherapeutisch rapport €34,50
Verslag op verzoek €42,00
Eenmalig onderzoek (op medische indicatie) €47,00
Oudergesprek/instructie €34,50
Overleg met derden op verzoek €34,50
Observatie op school €160,00
Kennismaking orthopedagogiek ouders telefonisch/beeldbellen €55,00
Orthopedagogisch onderzoek (WISC/incl. bondige rapportage) €445,00
Orthopedagogisch onderzoek (WISC/incl. uitgebreide rapportage en eindgesprek) €595,00
Orthopedagogische behandeling €105,00 per 60 min
Orthopedagogisch advies aan ouders €52,50 per 30 min
Multidisciplinair overleg (incl. orthopedagogiek) €150,00 incl. reiskosten
Niet nagekomen afspraak Oefentherapie €35,00

 

*De hierboven genoemde bedragen zijn de tarieven die Intraverte hanteert voor particulieren. Zorgverzekeraars hanteren hun eigen tarieven.

Intraverte is voor Kinderoefentherapie aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck).

Intraverte is voor Psychomotorische therapie (PMT) aangesloten bij de beroepsvereniging van de FVB (Federatie van Vaktherapeutische Beroepen), de NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie) de NVPMKT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische KINDER therapie) en het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Intraverte heeft geen Diagnose Behandel Code (DBC).